آدرس: 

تهران ، تیموری، خیابان حبیب الهی، ایستگاه نو آوری شریف، ساختمان نارنجی ، شرکت آی تی ساز

تلفن تماس: 02191002108

فکس: 0214142555 داخلی 41967

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز (آی تی ساز) می باشد.